Web 2.0 turut menyumbang kepada pembangunan blog. dengan adanya web 2.0, para pembangun blog boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Blog-blog boleh disampung dan dicapai secara sanlung dan atas talian. Mereka boleh berhubung pada bila-bile nasa dan tidak mengira tempat di mana mereka berada. Teknologi web 2.0 memberi pelbagai corak susun atur dan widget untuk para pembangun blog. Blogawan boleh memuatkan pelbagai capaian-capaian lain dari pelbagai laman web untuk dimuatkan di dalam blog mereka. Ini dapat memperluaskan jaringan perhubungan memberi kebebasan dan pilihan untuk blogawan berkarya dengan lebih baik dan kreatif.

0 comments

Post a Comment